Αρχιερατική Περιφέρεια Αποστόλου Παύλου
Εδρα: Μακροχώριον, Τ.Κ. 59100, Τηλ. πρόθεμα. 23310.
Αρχιερατικός Επίτροπος Αποστόλου Παύλου: Αρχιμ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, 
 
Μακροχώρι
Αγ. Γεώργιος , τηλ.ναού 2331041718
Εφημέριοι:
Αρχιμ. Δημήτριος Παπαδόπουλος,6945296987
Πρεσβ. Αντώνιος Δήμου, 2331065030
Παρεκκλήσιο:Αγ. Θεόδωρος
Τίμιος Πρόδρομος, τηλ.ναού 2331041239
Εφημέριος:Δημήτριος Χατζηαντώνογλου, 2331041239
Παρεκκλήσια: 
Διαβατός
Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη, τηλ.ναού 2331041831
Εφημέριος: Πρεσβ. Λάζαρος Μουρατίδης κιν. 6947152102
Παρεκκλήσιο: Αγ. Απόστολοι Πέτρος & Παύλος
Κουλούρα
Αγ. Γεώργιος, τηλ.ναού 2331097354
Εφημέριος: Αρχιμ. Νήφων Κυρλίδης, 2331064001
Παρεκκλήσια:
Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη
Αγ. Δημήτριος
Αγ. Γεώργιος
Νέα Λυκογιάννη 
Αγ. Δημήτριος, τηλ.ναού 2331041818
Εφημέριος:Πρεσβ. Στέφανος Κουτσούκης, 2331041818
Παρεκκλήσια:-
Παλαιά Λυκογιάννη
Αγ. Απόστολοι, τηλ.ναού 2331051455
Εφημέριοι:
Μπιλιούλης Γεώργιος, 233081390
Πρεσβ. Αντώνιος Γιουρούκης, 2331051455
Παρεκκλήσια: - 
Νέα Νικομήδεια
Αγ. Νικόλαος , τηλ.ναού 2331090235
Εφημέριος:
Αρχιμ. Ανθιμος Μπελμπάσης, 6947273834
Πρεσβ.Ανδρέας Κοσκοσίδης, 2331042054
Παρεκκλήσια: -