Αρχιερατική Περιφέρεια Βεργίνας
Εδρα: Βεργίνα, Τ.Κ. 59031, Τηλ. πρόθεμα 23310
Αρχιερατικός Επίτροπος Βεργίνης: Αρχιμ.Ιερεμίας Γεωργαλής 23310 70342
 
Βεργίνα
Αγ. Παρασκευή
, τηλ.ναού 2331092325
Εφημέριοι: 
Πρεσβ. Ευάγγελος Νεστορόπουλος, 2331097059
Παρεκκλήσια:
Αγ. Φώτιος
Κοιμήσεως Θεοτόκου
Αγ. Θεόδωρος (εξωκλήσι)
Αγ. Γεώργιος (εξωκλήσι)
Δάσκιο
Αγ. Τριάς , τηλ.ναού 2331096373
Εφημέριος:Παύλος Συρόπουλος, 2331096373
Παρεκκλήσια:
Αγ. Παρασκευή
Αγ. Αθανάσιος
Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ελαφίνα
Αγ. Παρασκευή, τηλ.ναού 2331022270
Εφημέριοι: (εκτάκτως κατά τους θερινούς μήνες μόνον)
Παρεκκλήσια: - 
Μετόχι
Αγ. Παντελεήμων, τηλ.ναού 2331028227
Εφημέριος: (εκτάκτως κατά τους θερινούς μήνες μόνον)
Παρεκκλήσιο:Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη
Παλατίτσια
Κοιμήσεως Θεοτόκου, τηλ.ναού 2331092554
Εφημέριοι:Πρεσβ. Κωνσταντίνος Τσιλιόπουλος, 2331095461
Παρεκκλήσια:
Μεταμόρφωση του Σωτήρος
Αγ. Δημήτριος (16ος αι.)
Πολυδένδρι
Αγ. Δημήτριος , τηλ.ναού 2331096505
Εφημέριος:Πρεσβ.Δημήτριος Μοτσιόπουλος, 2331096213
Παρεκκλήσια:
Αγ. Αθανάσιος (Κοιμητήρια)
Αγ. Χριστόφορος
Ριζώματα
Κοιμήσεως Θεοτόκου, τηλ.ναού 2331096354
Εφημέριος:Πρεσβ. Βασίλειος Βουλιουβάσης, 2331096354
Παρεκκλήσια:
Προφήτης Ηλίας
Αγ. Αθανάσιος
Αγ. Παρασκευή
Συκιά
Τίμιος Πρόδρομος , τηλ.ναού 2331043622
Εφημέριος:Πρεσβ. Κατσιούλας Ιωάννης 6996940062
Παρεκκλήσιο: Αγ. Αθανάσιος (εξωκλήσι – περιοχή Βάτα)
Σφηκιά
Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη, τηλ.ναού 2333081390
Εφημέριος: -
Παρεκκλήσια:
Αγ. Αθανάσιος (Κοιμητήρια)
Αγ. Γεώργιος
Αγ. Παρασκευή 
Αγ. Δημήτριος
Αγ. Απόστολοι
Χαράδρα
Κοιμήσεως Θεοτόκου, τηλ.ναού 2351023875
Εφημέριος:Κυριάκος Τσομπανόπουλος, 2351-23.875
Παρεκκλήσιο:Προφήτης Ηλίας