Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
 
    18:30 - 18:40 Ὕμνοι
 
    18:40 - 18:50 Κήρυξη ἔναρξης ἐργασιῶν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο 
                         Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα
 
Πρόεδρος ἐργασιῶν ἑσπερίδος:  Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ
 
    18:50 - 19:10 Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀπόστολος Χατζηδήμου ἰατρός:
                         «Ποιμένες καί ἰατροί ψυχῶν»
 
    19:10 - 19:30  κ. Βασιλική Κώστακαθηγήτρια ἰατρικῆς ΑΠΘ: 
                         «Διάκονοι τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων»
 
    19:30 - 19:50  Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων
                         «Διωκόμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι» 
 
    19:50 - 20:10 Συζήτηση
 
    20:10 - 20:20 Προβολή ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ
 
    20:20 - 20:30 Λήξη ἐργασιῶν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
                         Βεροίας κ. Παντελεήμονα