Ἡ σειρὰ ὁμιλιῶν ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἀκαδημαϊκοί Διάλογοι» εἶναι μιὰ ποιμαντικὴ πρωτοβουλί α τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κΠαντελεήμονος.Ἔμπειροι κληρικοί, καταξιωμένοι ἐπιστήμονες καὶ διακεκριμένοι καθηγητὲς ἀναπτύσσουν θέματα πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ ἕνας γόνιμος καὶ ἐποικοδομητικός διάλογος μὲ ἐρωτήματα, θέσεις καὶ προτάσεις. Οἱ ὁμιλίεςπραγματοποιοῦνται στὴ Βέροια στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Βενιζέλου29, 1ος ὄροφοςκάθε Κυριακὴ στὶς μ.μ.

Υπεύθυνος:Αρχιμ. Ιερεμίας Γεωργαλής