Η Σχολή Γονέων είναι άλλη μία ποιμαντική προσπάθεια της  Ιεράς Μητροπόλεως που απευθύνεται σε γονείς. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει ομιλίες καταξιωμένων επιστημόνων, εκπαιδευτικών, καθηγητών, κληρικών, παιδαγωγών οι οποίοι αναπτύσουν θέματα επίκαιρα δίνοντας απαντήσεις και προτάσεις σε ερωτήματα και προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας.

Οι ομιλίες αυτές πραγματοποιούνται στην Βέροια στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος όροφος) και στην Αλεξάνδρεια στο Επισκοπείο του Ι. Μ. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε ημερομηνίες σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύεται από την Ιερά Μητρόπολη.